Zajęcia dla dzieci

AKROBATYKA
Zajęcia dla dzieci już od 4 roku życia do 15 lat .  Dzieci mają możliwość nauki akrobatyki , ciągłego rozwoju i podnoszenia umiejętności . Zajęcia odbywają się w kilku grupach wiekowych .Prowadzone są przez profesjonalną kadrę trenerską, która zapewnia dzieciom zdobycie wspaniałych umiejętności przy zachowaniu bezpieczeństwa dziecka.

JUDO
Zajęcia dla dzieci już od 4 roku życia. Dzieci pod okiem trenerów podnoszą poziom sprawności ogólnej i uczą się zasad judo sportowego. W zależności od wieku dzieciom przekazywane są kolejne elementy judo, które pozwalają na starty w zawodach sportowych w Polsce i za granicą.